Seminář: Laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody

Seminář Laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody je určen především provozovatelům a pracovníkům úpraven vod. Jeho cílem je přenos nových výzkumných poznatků v oblasti úpravy pitné vody do praxe.

Seminář nejprve teoreticky shrne principy koagulace/flokulace probíhající při úpravě vody a vysvětlí, proč je důležitá optimalizace parametrů koagulace/flokulace, tj. především pH a dávky koagulačních činidel, s ohledem na kvalitu surové vody. Rovněž budou diskutovány praktické aspekty optimalizace provozů úpraven vody.

V praktické části pak budou účastníci seznámeni s metodikou laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody pomocí sklenicových zkoušek, na jejichž základě je následně možné efektivně řídit provozy úpraven vod.

❗️ Účast ZDARMA (účastníci si platí pouze obědy)
❗️ Kapacita OMEZENA ❗️
❗️ REGISTRUJTE se do 20. 11. 2019 na ih@nullih.cas.cz nebo +420 233 109 022

Seminář je realizován v rámci výzkumných aktivit 2019 tématu "Voda pro život" Strategie AV21.

Kategorie Aktuality CZ.