Seminář pro technology úpraven vod pořádaný ÚH měl velký úspěch

Ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. 12. 2019 uspořádal Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR bezplatný odborný seminář „Laboratorní optimalizace koagulace/flokulace při úpravě vody“. Seminář byl určen provozovatelům, technologům a dalším zaměstnancům úpraven vod. „Výzkum v oblasti úpravy vody prodělal za posledních 20 let značný vývoj a přinesl velké množství nových poznatků, které se ovšem do technologické praxe v České republice téměř nepromítají. Prostřednictvím tohoto semináře bychom to chtěli změnit a podpořit přenos nových informací z výzkumu do praxe,“ řekl ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský.

V první části semináře přednášel Martin Pivokonský, který teoreticky shrnul principy koagulace (flokulace) probíhající při úpravě vody a vysvětlil, proč je důležitá optimalizace parametrů koagulace, tj. především pH a dávka koagulačních činidel, s ohledem na kvalitu surové vody. Odpoledne pak hovořila Helena Sochorová z Vododospodářského podniku a. s. v Plzni o zkušenostech, problémech a jejich řešení při provozování ÚV Milence (Nýrsko).  

Druhý den se program semináře přesunul do laboratoří ÚH, kde byla názorně demonstrována sklenicová optimalizační zkouška (jar test), probrány metodické postupy a diskutovány problémy a úskalí při provádění testů. Účastníci si mohli prohlédnout výzkumné laboratoře a přístrojové vybavení pro analýzy různých chemických látek nebo jejich skupin, jako např. ICP-OES spektrometr pro stanovení koncentrací jednotlivých prvků (pro potřeby úpravy vody především hliníku, železa a manganu) nebo TOC analyzátor pro stanovení celkového organického uhlíku, aj.

U příležitosti konání semináře byla vydána metodická příručka „Laboratorní koagulační/flokulační testy pro optimalizaci úpravy vody“, kterou účastníci semináře obdrželi zdarma v tištěné podobě. „Pokud by měl ale kdokoli další zájem, publikace je zdarma ke stažení na našich webových stránkách,“ dodává Martin Pivokonský.

Semináře se zúčastnili zaměstnanci společností VHS Vrchlice-Maleč, a. s. (Kutná Hora), VaK Havlíčkův Brod, a. s. (ÚV Světlá nad Sázavou), ČEVAK a. s. (České Budějovice), Sweco Hydroprojekt a.s., Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. (ÚV Bílý Potok) a Vodárenská akciová společnost, a.s. (Brno, dříve Jihomoravské VaK).

„Vzhledem k úspěchu semináře jsme odhodláni udělat z jeho pořádání tradici a příští rok na podzim se těšíme na další kolegy na již regulérním 1. ročníku semináře.“

Prezentace z přednášek ke stažení:

Kategorie Aktuality CZ.