Smlouva o spolupráci mezi ÚH AV ČR a obcí Velký Osek

znak obce Velký Osek

Rozsáhlejší vědecký výzkum v Polabí přinese nová smlouva o spolupráci, která byla podepsána mezi Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a obcí Velký Osek. Spolupráce bude zaměřena hlavně na stanovení vodní bilance v katastru obce. Obec Velký Osek se nachází v Polabské nížině, která je významnou oblastí z hlediska zemědělské produkce. Zároveň je vzhledem k častému zastoupení písčitých půd a vyšším teplotám vzduchu jedním z nejohroženějších území ze strany půdního sucha.

Cílem spolupráce je získat přesnou informaci o vodním režimu půd v oblasti Velkého Oseka, stanovit vodní bilanci sledovaných lokalit a zároveň modelově zhodnotit anomálie v nasycení území půdní vodou. V území spravovaném obcí Velký Osek dochází v posledních letech k prosychání lesních porostů a vláhová bilance půdy je klíčovým faktorem přispívajícím k současnému stavu. Zhodnocení vlivu suchých anomálií na vývoj vegetačního porostu je tedy nutným podkladem k rozhodnutí o možnostech budoucího hospodaření. Zároveň se v katastru obce uvažuje o zavedení závlahových systémů pro zvýšení efektivity zemědělské produkce. Stanovení vláhové bilance půdního profilu v obdobích suchých period obci umožní zhodnotit nároky závlahových systémů na vodu a také stanovit jejich plošný rozsah.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.