Spor SZÚ a AV ČR o dokument AVex č. 2/2019 „Pitná voda – je a bude?“

V březnu 2019 vydala Akademie věd ČR expertní stanovisko, tzv. AVex, č. 2/2019 s názvem Pitná voda – je a bude?, který připravil Ústav pro hydrodynamiku AV ČR pod odbornou garancí svého ředitele, doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. Smyslem tzv. AVexů je nabídnout zákonodárcům nezávislá, odborná a přitom stručná stanoviska ke složitým společenským problémům.

31. května 2019 zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ) – Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu stanovisko nazvané Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu?, kterým reagoval na zmíněné expertní stanovisko AVex, č. 2/2019. V tomto stanovisku se ostře vymezil proti některým tvrzením uvedeným v dokumentu AVex č. 2/2019 i jeho celkové koncepci.

11. června 2019 vyjádřila AV ČR na svých webových stránkách postoj předsednictva Akademické rady ke Stanovisku SZÚ a zveřejnila dokument Komentář ke stanovisku SZÚ Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu? jako reakci na Stanovisko SZÚ.

AKTUALIZACE:

13.6. 2019 vydalo Oddělení vodních zdrojů ÚH AV ČR vyjádření ke Stanovisku SZÚ.

 

Kategorie Aktuality CZ.