Startuje nový program Strategie AV21 VODA PRO ŽIVOT

Strategie AV21 byla přijata v roce 2014 Akademií věd České republiky s cílem realizovat špičkový výzkum zaměřený mimo jiné i na problémy a výzvy, kterým je vystavena současná společnost. Svou vědomost závazku vůči veřejnosti dokazuje AV i mottem projektu, které zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. V současné době zahrnuje Strategie AV21 celkem dvacet koordinovaných výzkumných programů vzájemně spolupracujících pracovišť AV ČR a dalších institucí. Výzkum se orientuje především na řešení současných problémů s důrazem na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky důležitých oblastech, hlavně pak v praxi.

Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Bylo zaměřeno na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu byla komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji.

Od roku 2020 se Voda pro život stává samostatným programem Strategie AV21 koordinovaným Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR. Nyní má Voda pro život 5 vlastních témat: Člověk a voda, Technologie úpravy a čištění vod, Kvalita vodních zdrojů, Voda v krajině a Nebezpečná voda. Rozšířen byl i počet spolupracujících ústavů. Na programu se nyní podílí 11 ústavů Akademie věd. Program Voda pro život si klade za cíl pohlížet na vodu z několika úhlů pohledu: vodu jako klíčový zdroj pro člověka, vodu jako součást krajiny nebo vodu ohrožující člověka. Zaměřuje se na propojení vědecké a aplikační sféry. Jeho hlavním úkolem je přenášení výsledků špičkového výzkumů ústavu Akademie věd do praxe a informování odborné i široké veřejnosti o těchto aktivitách.

Kategorie Aktuality CZ.