Stážisté projektu Otevřená věda i letos v ÚH

Startuje další ročník projektu Otevřená věda pořádaného SSČ AV ČR, prostřednictvím kterého jsou realizovány studentské vědecké stáže na špičkových vědeckých pracovištích. I v letošním roce si v Ústavu pro hydrodynamiku studenti středních škol vyzkouší stát se na rok "vědcem". 

Jiří, gymnazista z Prahy, se přihlásil na stáž Výpočet výparu z krajiny vedenou Mgr. Soňou Hnilicovou, Ph.D. z výzkumné skupiny Hydrologie. Student si vyzkouší matematické modelování, práci s prostorovými daty v geografických informačních systémech (GIS) nebo měření meteorologických veličin přímo v terénu.

Studenti Martina (gymnazistka z Liberce) a Michael (gymnazista z Kroměříže) se rozhodli pro stáž Mikrosvět pod elektronovým mikroskopem pod vedením Ing. Petry Peer, Ph.D. z výzkumné skupiny Reologie. Během této stáže budou mít studenti možnost pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) sledovat mikročástice zachycené na filtrační membráně. Práce bude zaměřena především na kapalinovou filtraci využívající filtr s nanovlákennou vrstvou a identifikaci zachycených částic.

V loňském roce se studentských stáží ÚH účastnilo pět středoškolských studentů z celé ČR. Rozhovor jednoho z nich, Miloslava Staňka, se Soňou Hnilicovou si můžete přečíst na webu Otevřené vědy.

Stáž Výpočet výparu z krajiny

Stáž Mikrosvět pod elektronovým mikroskopem

Kategorie Aktuality CZ.