Světový den vody 2020

!!! ZRUŠENO !!!

S ohledem na současný vývoj situace kolem COVID-19 a skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo (až do odvolání) zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob, a také byla zrušena výuka na školách, jsme nuceni zrušit veškeré akce spojené s Dnem vody.


Voda představuje obrovské bohatství, které nám planeta poskytuje. Každoročně si proto 22. března připomínáme její význam pro lidstvo. Do oslav Světového dne vody se opět zapojí i Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, který uspořádá akce pro veřejnost, aby rozšířil informovanost o problematice dostupnosti vody, hospodaření s vodou, o její kvalitě a kontaminaci cizorodými látkami i o problematice, jak tyto látky odstranit při „výrobě“ pitné vody.

Všechny pořádané akce jsou ZDARMA. S ohledem na omezenou kapacitu je však nutná registrace.
Pro registraci na EXKURZE pište/volejte na pivokonska@nullih.cas.cz/233 109 016 (nebo 233 109 022).
Pro registraci na PŘEDNÁŠKU použijte online formulář na webu AVČR.

POŘÁDANÉ AKCE:

? 7. 2. – 22. 3. 2020výstava VODA“ v Galerii Věda a umění (Národní 3, Praha 1) (FB událost)
        ? 26. 2. 2020, 16:00komentovaná prohlídka výstavy „VODA“ v Galerii Věda a umění (Národní 3, Praha 1)
        ? 11. 3. 2020, 16:00komentovaná prohlídka výstavy „VODA“ v Galerii Věda a umění (Národní 3, Praha 1)
        ? 22. 3. 2020, 11:00komentovaná prohlídka výstavy „VODA“ v Galerii Věda a umění (Národní 3, Praha 1)
? 22. 3. 2020, 15:00 přednáškaKonec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude
                                      (místnost č. 206, Národní 3, Praha 1), REGISTRACE NA WEBU AVČR (+FB událost)
? 24. 3. 2020exkurze v úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře (FB událost)
? 25. 3. 2020, 9:00–17:00exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH (FB událost)
? 26. 3. 2020, 9:00–17:00exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH  (FB událost)

Výstava „VODA“

Kdy?  7.2. – 22. 3. 2020
pondělí–sobota 10:00–18:00 (včetně neděle 22. 3.)

Kde? Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní 3, Praha 1
Pro koho? široká veřejnost
Rezervace/registrace: Není nutná.

Smyslem výstavy je, aby příchozí přiměla k zamyšlení, jak se naše společnost k vodě chová, zda s ní neplýtvá, jak moc ji znečišťuje, ale i nad tím, co pro ochranu vodních zdrojů může udělat každý z nás. Návštěvníci se seznámí s přirozeným koloběhem vody v přírodě a s rolí člověka, kterou v něm zaujímá. Dozví se, jakým způsobem si člověk vodu z přírody bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací. Zjistí rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod a dozví se mnoho zajímavého o znečištění vodních zdrojů a hospodaření s vodou. Seznámí se i s informacemi o působení vody v krajině, mj. kolik vody je schopna zadržet půda, jak voda z krajiny odtéká, kolik se jí vypaří, ale také jak se měří srážky. Dva prostorové modely názorně přiblíží koloběh vody v přírodě, ale i cestu vody při využívání člověkem. Součástí výstavy bude i reálná automatizovaná terénní meteorologická stanice.

Komentovaná prohlídka výstavy „VODA“ – s autory výstavy

Kdy? 26. února v 16:00 
          11. března v 16:00 
          22. března v 11:00 

Kde? Galerie Věda a umění, AV ČR, Národní 3, Praha 1
Pro koho? Veřejnost, základní, střední a vysoké školy
Rezervace/registrace: Pouze velké skupiny

„Přednáška „Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude.“

Kdy? V neděli 22. března 2020 v 15:00
Kde? Akademie věd, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206
Pro koho? Veřejnost, střední a vysoké školy
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.

Už několikátý rok za sebou panuje v České republice nebývalé sucho, a v této souvislosti si všichni musíme klást otázku, zda si my lidé vody vážíme a uvědomujeme si její nepostradatelnost a naši absolutní závislost na ní? Ve spojitosti s vodou nás napadají dvě základní otázky. První, zda máme vody dostatek, a druhá, jaká je její kvalita? Obě jsou nasnadě a položit si je nás nic nestojí. Nesrovnatelně větší úsilí je pak třeba vynaložit při hledání odpovědí na ně. Přijďte si je položit společně s námi na přednášku Martina Pivokonského, ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Přednášející: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. – ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se hydrochemií a znečištěním povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s odstraněním mikropolutantů a látek produkovaných sinicemi a řasami.

Exkurze na ÚV U Sv. Trojice v Kutné Hoře

Kdy? V úterý 24. března 2020 (několik exkurzí v průběhu celého dne)
Kde? ÚV U Sv. Trojice, Bylany 85, Kutná Hora – U Svaté trojice, 284 01 (49.9345933N, 15.2542819E)
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, široká veřejnost
Rezervace/registrace: Nutná. Omezená kapacita.  Začátky exkurzí v 9, 11, 13 a 15 hodin.

V rámci Světového dne vody pořádá Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč exkurzi na úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře spojenou s prohlídkou společné výzkumné laboratoře umístěné přímo v areálu úpravny. Návštěvníci uvidí „výrobu“ pitné vody přímo na úpravně vody i technologický výzkum v laboratoři a jeho aplikaci v praxi.

Jak se z vody stane pitná? – exkurze a workshop v laboratořích hydrologie ÚH

Kdy? 25. a 26. března 2020, 9:00–17:00
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,
Pod Paťankou 30/5, Praha 6

Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost
Rezervace:
školní skupiny 9:00–15:00 nutná
veřejnost 15:00–17:00 pouze pro větší skupiny, exkurze začínají od 15:00 a dále každou půlhodinu

Než si doma natočíme sklenici pitné vody, projde voda složitým procesem úpravy, který ji zbaví nežádoucích příměsí a zajistí její zdravotní nezávadnost. Složitost procesu úpravy závisí na znečištění zdroje vody. Proč někdy stačí vodu jen přefiltrovat a jindy je třeba nasadit celý „arzenál“ chemických látek a fyzikálních procesů? Navštivte laboratoře Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde vás seznámíme s postupy úpravy vody a ukážeme vám různé způsoby odstraňování nežádoucích látek, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony. Těšit se můžete, také na prostorový model znázorňující využití vody člověkem. S jeho pomocí vám názorně vysvětlíme rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod. Dozvíte se, jakým způsobem si člověk z přírody vodu bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací.

Na pár minut hydrologem – exkurze a workshop v laboratořích hydrologie ÚH

Kdy? 25. a 26. března 2020, 9:00–17:00
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,
Pod Paťankou 30/5, Praha 6

Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost
Rezervace:
školní skupiny 9:00–15:00 nutná
veřejnost 15:00–17:00 pouze pro větší skupiny, exkurze začínají od 15:00 a dále každou půlhodinu

Přirozený koloběh vody v přírodě člověka zajímá již tisíce let. Současné změny klimatu a využívání krajiny tento koloběh významně ovlivňují. Chcete se dozvědět, jak je možné tyto budoucí změny předvídat? Jak se běžně odhaduje, kolik vody z deště odteče a kolik jí krajina zachytí? Může se člověk na nastávající změny připravit? Nahlédněte do útrob hydrologického modelu a vyzkoušejte si sestavit svůj vlastní. Prohlédnete si reálnou automatizovanou terénní meteorologickou stanici a ukážeme vám také velmi názorný prostorový model koloběhu vody v přírodě.

Kategorie Aktuality CZ.