TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury

Projekt TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury je jedním z 25 podpořených projektů  první veřejné soutěže Ministerstva vnitra Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), vyhlášené dne 17. března 2021. 

Hlavním příjemcem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a kromě Ústavu pro hydrodynamiku se na projektu budou podílet Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. a VDT Technology a. s. 

Realizací projektu vznikne digitální dvojče úpravny vody (ÚV) umožňující simulace technologických a procesních opatření pro různé provozní stavy, správu dokumentace strojnětechnologických celků ÚV a zejména řízení provozních rizik. Díky 24hodinové predikci kvality surové vody pomocí výpočetního algoritmu neuronových sítí dojde k eliminaci provozních rizik. Prediktivní znalost vstupních parametrů do procesu úpravy vody zvýší, spolu s expertním modulem simulací v matematickém modelu, robustnost systému kritické infrastruktury z pohledu zabezpečení nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody obyvatelstvu. Simulace v digitálním dvojčeti budou prováděny v reálném čase na infrastruktuře testovací autority, která svojí velikostí a charakterem umožní testování různých provozních a havarijních stavů.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.