Týden Akademie věd 2023

Vědecký festival  Týden Akademie věd bude opět v listopadu

6. – 12. 11. 2023

Ústav pro hydrodynamiku připravil exkurze pro odbornou i širokou veřejnost, a to na svém pracovišti v Praze a také na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře. V sídle Akademie věd na Národní třídě vystoupí se svou přednáškou „Voda jako zrcadlo společnosti“ ředitel ústavu Martin Pivokonský a jeho zástupce Václav Šípek s přednáškou „Cesta vody do oblak“.

Po stopách vody: Cesta z deště a sněhu na náš stůl

exkurze v sídle Ústavu pro hydrodynamiku

8. 11. 2023    9:00 – 17:00 (Školní skupiny 9:00 až 15:00 (rezervace nutná), veřejnost – začátek exkurze v 15:00 a v 16:00 (jednotlivci bez nutnosti rezervace)

Kam odteče voda z letního deště nebo jarního tání, za jak dlouho se dostane do řeky a jaká cesta ji čeká, než se promění na pitnou vodu v kohoutku? Přijďte se podívat do našich laboratoří a dozvíte se, jak analýzou stabilních izotopů vody odhalujeme tajemství pohybu vody v přírodě a jak sledováním pohybu a množství mikroskopických částeček ve vodě skládáme obraz cesty vody úpravnou. Ukážeme vám také jak takovéto částečky z přírodní vody odstranit, abychom vyrobili vodu pitnou.

Svou účast si rezervujte předem na emailu pivokonska@nullih.cas.cz, nebo telefonicky +420 233 109 016, +420 233 109 022.

Cesta vody od povrchu do oblak

přednáška RNDr. Václava Šípka, Ph.D.

6. 11. 2023  10:00   v budově Akademie věd na Národní třídě 1009/3, Praha 1, místnost 206

V současné době pravidelně zažíváme střídání delších období sucha s intenzivními srážkami. V případě suchého období je nejvíce vody z krajiny spotřebováno výparem.

Zajímá vás, co vlastně výpar je a kolik vody se na světě i u nás vypaří? Jak se výpar měří a zda se bude v budoucnosti zvětšovat? Kladete si otázku, zda se více vody vypařuje z lesa, louky nebo pole?

 

Voda jako zrcadlo společnosti

přednáška doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D.

8. 11. 2023    14:00  v budově Akademie věd na Národní třídě 1009/3, Praha 1, místnost 206

Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že se kvalita vody z povrchových i podzemních zdrojů neustále zhoršuje. Hlavními příčinami tohoto stavu je vedle zvyšující se zátěže vodních zdrojů živinami, především fosforem a dusíkem, stále narůstající produkce látek osobní péče a péče o domácnost, plastů, léčiv, pesticidů a celé řady dalších průmyslových látek. Všechny tyto látky nám na jedné straně „zpříjemňují“ každodenní život, na straně druhé však významně zatěžují životní prostředí a kontaminují vodní zdroje. S trochou nadsázky tak lze říci, že voda, respektive její znečištění, je zrcadlem společnosti, protože prakticky všechny látky, které vyrobíme, nakonec nalezneme také ve vodě, potažmo ve vodních zdrojích. Smutnou skutečností pak je, že o vlivu tohoto koktejlu látek na lidské zdraví víme jen velmi málo nebo spíše vůbec nic.

Přednáška seznámí posluchače s reálným stavem výskytu vybraných druhů polutantů ve vodních zdrojích a s možnostmi jejich odstraňování při výrobě pitné vody.

 

 

Kategorie Aktuality CZ.