Týden vědy a techniky 2019

 
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Devatenáctý ročník s podtitulem "Věda, svoboda, odpovědnost" se uskuteční v termínu 11.–17. listopadu 2019. Hlavním tématem všedních dnů budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další. O víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU SE NA TÝDNU VĚDY A TECHNIKY 2019 PODÍLÍ NÁSLEDUJÍCÍMI AKCEMI a také pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Přednáška:
Koloběh vody v krajině – rovnováha nebo změna?

pátek 15. 11., 09:00
Rezervace nutná

Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 206

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.

Nasycení půdního profilu vodou rozhoduje o tom, kolik vody se po dešti vypaří a kolik jí odteče. Horské oblasti díky vyšším srážkám slouží v našich podmínkách jako významné zdroje vody pro vodní toky. Mění se v těchto oblastech z dlouhodobého hlediska množství vody zadržované v půdě? Jaký vliv má vegetace na množství výparu a vodní bilanci horských oblastí? Jaké konkrétní změny lze pozorovat ve vodní bilanci v souvislosti se současnou periodou sucha?

Přednáška:
Kontaminace vody mikroplasty a jejich toxicita

pátek 15. 11., 11:00
Rezervace nutná

Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 206

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

Mikroplasty představují nový typ znečištění životního prostředí. Ačkoliv je tento fenomén intenzivně studován již řadu let, až zapojení nových výzkumných metod vedlo ke zjištění, že množství malých plastových částic je ve vodě ale i jiných složkách životního prostředí vyšší, než se doposud předpokládalo. Přednáška se zabývá vznikem, výskytem a toxicitou plastových mikročástic vyskytujících se ve zdrojích vody.

Panelová diskuze:
Voda nad zlato

 

pátek 15. 11., 18:00
Rezervace nutná

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. 
Ing. Miroslav Tesař, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Máme vody dostatek a budeme ji mít i v budoucnosti? Co pro to musíme udělat? Ohrožuje nedostatek vody naše zemědělství a zásoby pitné vody nebo dokonce existenci celé naší společnosti? Jaká je kvalita vody? Je v současné době vůbec ještě možné vyrobit pitnou vodu bez škodlivých chemických příměsí? A za jakou cenu? A bude to možné i v budoucnosti? Pokud chcete znát odpovědi na tyto otázky, přijďte na panelovou diskusi „Voda nad zlato“.

Kategorie Aktuality CZ.