ÚH navštívila předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. navštívila 12. února Ústav pro hydrodynamiku.

ÚH se stal jednou ze zastávek paní předsedkyně v jejím turné po ústavech. Spolu s ní se návštěvy zúčastnili i místopředseda a člen předsednictva Akademické rady prof. Jan Řídký, DrSc., členka předsednictva Akademické rady JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. a tajemnice sekretariátu vědní oblasti věd o neživé přírodě Mgr. Iva Raitermanová. Přítomen byl i Ing. Jan Martínek, ředitel Odboru mediální komunikace AV ČR, který celou návštěvu dokumentoval. Jeho reportáž z návštěvy naleznete na stránkách akademie.

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Predsedkyne-v-Ustavu-pro-hydrodynamiku-probirala-upravu-i-cisteni-vody/

První část návštěvy se odehrála v nově zrekonstruovaných prostorách ředitelny. Ředitel ústavu Martin Pivokonský nejprve stručně představil výzkumnou činnost jednotlivých týmů a hlavní cíle směřování ústavu, a poté se ve své prezentaci zaměřil na závěry hodnocení ústavu, a jak s nimi ústav nakládá. Věnoval se zejména bodům, ve kterých ústav doposud nebyl příliš kladně hodnocen. Zaměřil se na změny ve zdrojích financování ústavu a v managementu (personální politice, vědecké činnosti, vybavení pracoviště aj.). Vysvětlil důvody reorganizace struktury ústavu. Mnoha podklady návštěvu přesvědčil, že i popularizace vědy je na ústavu důležitým tématem.  

Paní předsedkyně ocenila ucelenou koncepci směřování ústavu a zejména budoucí plány v komplexním pojetí hydrologického cyklu využití vody pro lidskou společnost. Podpořila také plány na investici do laboratorních přístrojů a hydropedologické laboratoře.

I přes probíhající rekonstrukci ústavu si návštěva následně prohlédla laboratoře.

Z pohledu zaměstnanců ústavu byla návštěva paní předsedkyně velmi příjemná a proběhla v přátelském duchu.

Kategorie Aktuality CZ.