ÚH se podílí na projektu Hydropolis Praha

Ve spolupráci s architektonickou firmou JinJan, s. r. o., a pod finanční záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., (PVS), Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., (PVK) a společnosti Veolia Česká republika, a. s., vzniká v  prostorách Ústavu pro hydrodynamiku model úpravny vody, jehož zvětšenina (1:5) bude v příštím roce instalována v prostorách bývalé Vinohradské vodárenské haly, kde bude sloužit jako edukativní model úpravny vody pro širokou veřejnost v osvětovém centru, které vzniká v rámci projektu Hydropolis Praha.

 

Model úpravny je koncipován jako interaktivní a umožní tak sledovat vliv různých technologických parametrů na proces úpravy vody. Volitelné parametry budou např. dávka koagulačního činidla, reakční pH, intenzita míchání atd. Návštěvníci budou sami moci dávkovat různé množství koagulačního činidla do koagulační nádrže. Bude možno řídit intenzitu míchání tak, aby se vytvořily vločky tvořené nečistotami, které se následně usadí v lamelové sedimentační nádrži. Bude také možné sledovat tlakový profil pískových filtrů, kde se budou odstraňovat zbylé vločky, které se neseparovaly předchozí sedimentací. Pískové filtry budou pracovat ve standardním režimu filtrace-praní. Následovat bude odstranění mikropolutantů (pesticidy, léčiva, atd.) filtrací přes granulované aktivní uhlí. Na závěr bude, tak jako u reálné úpravny vody, voda hygienicky zabezpečena. Regulovat bude možné intenzitu UV záření, dávku ozónu a chlóru a také sledovat jejich vliv na kvalitu upravené vody.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.