ÚH v roli experta T-expedice

Pracovníci hydrologického oddělení (Jiří Kocum a Václav Šípek) se stali experty letošní hydropedologické sekce letošní T-expedice*, probíhající každoročně v rámci projektu Talnet pod záštitou Národního pedagogického institutu České republiky. Garantem této sekce byl Jiří Svatoš, student VŠ, který se jako středoškolák účastnil na ÚH projektu Otevřená věda v roce 2019.

Letošní T-expedice, pořádané 21. – 28. srpna v Litoměřicích, se účastnilo celkem 7 badatelských týmů / sekcí. V rámci hydropedologické sekce byl zkoumán vliv organické hmoty na půdní vlastnosti, a to za pomoci provedení půdních sond, odebrání a analyzování půdních vzorků a měření infiltrací. Přestože aplikace organické hmoty pouze na jedno z polí proběhla poprvé teprve před rokem a nejedná se tak o dlouhodobý experiment, i tak naměřené hodnoty vycházely ve prospěch předpokladu, který očekával, že přidaná organická hmota má pozitivní vliv na strukturu, utužení a retenční vlastnosti půdy.

 Záznam z T-expedice pořízený dokumentaristickou sekcí Talnetu.

*T-expedice je týdenní akce pro žáky druhého stupně základních škol a středoškolské studenty, na níž si mohou vyzkoušet zpracovat vybrané vědecké téma, počínaje návrhem samotného projektu, měřením, zpracováním a vyhodnocením dat, až po samotnou prezentaci výsledků na závěrečné veřejné slavnostní konferenci formou poster session. Každou z vědeckých skupin tvoří badatelé (žáci ZŠ a SŠ), garant projektu (typicky student VŠ, který dané téma vymyslel a vede badatele) a expert (člověk znalý dané problematiky).

Kategorie Aktuality CZ, Nezařazené.