Veletrh vědy 2019 je za námi

Na letošní Veletrh vědy, který se konal od 6. do 8. června 2019 v pražských Letňanech, se přišlo podívat přes 30 000 návštěvníků! Na Veletrhu se prezentovalo více než 100 vystavovatelů - ústavy AV ČR, univerzity z celé republiky a desítky firem zabývajících se inovacemi. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR samozřejmě nemohl chybět! Podívejte se na krátký sestřih, jak to vypadalo na našem stánku 🙂 

 

 

Co u nás návštěvníci mohli vidět?

... jak se "měří počasí" -  terénní meteorologickou stanici, která slouží jako součást varovného systému před bleskovými povodněmi 

... co se stane, když zaprší - jak se formuje odtok z krajiny, a která půda vodu vsakuje nejlépe 

... jak a proč vzniká povodeň - na modelu formování povodně si vyzkoušeli způsobit povodeň i vybudovat vlastní protipovodňová opatření

... jak se vyrábí pitná voda - jednotlivé technologické kroky, kterými musí voda projít, abychom ji mohli pít

Dozvěděli se ...

... co a proč může úpravnám vod působit problémy - ať už je to znečištění zdrojů nebo nedostatečná optimalizace technologie

... jaký je rozdíl mezi filtrací přes písek a přes filtrační papír - princip je totiž úplně jiný!

... čím se zabývá reologie - ačkoli je reologie poměrně neznámá věda, může být velmi zábavná - třeba při pokusech s magnetoreologickou tekutinou

... jaký je rozdíl mezi hustotou a viskozitou - nebo myslíte, že je to totéž? 🙂

... z čeho a jak se vyrábí nanovlákna

A děti si vyzkoušely ...

... spoustu zajímavých a efektních pokusů - především s vodou, ale i s jinými tekutinami 

Kategorie Aktuality CZ.