Veletrh vědy 2019 je za námi

Na letošní Veletrh vědy, který se konal od 6. do 8. června 2019 v pražských Letňanech, se přišlo podívat přes 30 000 návštěvníků! Na Veletrhu se prezentovalo více než 100 vystavovatelů – ústavy AV ČR, univerzity z celé republiky a desítky firem zabývajících se inovacemi. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR samozřejmě nemohl chybět! Podívejte se na krátký sestřih, jak to vypadalo na našem stánku 🙂 

 

 

Co u nás návštěvníci mohli vidět?

… jak se „měří počasí“ –  terénní meteorologickou stanici, která slouží jako součást varovného systému před bleskovými povodněmi 

… co se stane, když zaprší – jak se formuje odtok z krajiny, a která půda vodu vsakuje nejlépe 

… jak a proč vzniká povodeň – na modelu formování povodně si vyzkoušeli způsobit povodeň i vybudovat vlastní protipovodňová opatření

… jak se vyrábí pitná voda – jednotlivé technologické kroky, kterými musí voda projít, abychom ji mohli pít

Dozvěděli se …

 co a proč může úpravnám vod působit problémy – ať už je to znečištění zdrojů nebo nedostatečná optimalizace technologie

… jaký je rozdíl mezi filtrací přes písek a přes filtrační papír – princip je totiž úplně jiný!

… čím se zabývá reologie – ačkoli je reologie poměrně neznámá věda, může být velmi zábavná – třeba při pokusech s magnetoreologickou tekutinou

… jaký je rozdíl mezi hustotou a viskozitou – nebo myslíte, že je to totéž? ?

… z čeho a jak se vyrábí nanovlákna

A děti si vyzkoušely …

… spoustu zajímavých a efektních pokusů – především s vodou, ale i s jinými tekutinami 

Kategorie Aktuality CZ.