Veletrh vědy

Přijďte nás navštívit na Veletrh vědy – největší český science festival! Od čtvrka do soboty 7. – 9. 6. v PVA EXPO Letňany, vstup zdarma.

Navštivte stánek Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR a prohlédněte si meteorologickou stanici sloužící jako součást varovného systému před bleskovými povodněmi a zkuste si vytvořit svůj vlastní počítačový hydrologický model.

Zajímá Vás, jestli máme k dispozici dostatek kvalitní pitné vody a jaké problémy musí řešit úpravny a čistírny vod? Co je nutné k tomu, abychom si z kohoutku natočili sklenici pitné vody? To návštěvníkům zjednodušeně vysvětlíme pomocí modelu úpravny vody.

V dnešní době jsou velmi populární nanovlákna. Víte ale, z čeho se vyrábějí? Ukážeme vám přípravu polymerního roztoku a z něj vytvořená nanovlákna, která se dají použít třeba pro výrobu filtrů.

Víte, co je proudění, míchání nebo vír? Ukážeme Vám, jak lze proudění pomocí stopovacích částic zviditelnit, a následně změřit. Proudění lze také simulovat pomocí numerických metod s využitím výkonné výpočetní techniky. I to vám názorně předvedeme.

Chcete pochopit, co to je viskozita nebo povrchové napětí kapalin a proč některé kapaliny nelze smíchat? Přijďte si vyzkoušet mnoho zábavných pokusů, které Vám to vše vysvětlí.

Kategorie Aktuality CZ.