Zdá se vám věda příliš složitá a bez praktického využití?

V následujících článcích se Vám pokusíme poutavě a srozumitelně představit některá témata, kterými se náš ústav zabývá. Ukážeme Vám, čím je náš výzkum zajímavý a užitečný.

 

Mechanika tekutin:
Co je vír?

Přestože odpověď na otázku “Co je vír?” se zdá být intuitivně zřejmá, skutečná exaktní matematicko-fyzikální odpověď, tedy vlastní definice (identifikace) víru, je stále předmětem živé diskuse v odborné literatuře.

Celý článek v pdf

 

Reologie:
Stárnutí polymerních materiálů – aneb jak nám může pomoci reologie

Žádný materiál není natolik odolný, aby časem nezměnil své fyzikálně-chemické vlastnosti způsobené například mechanickým opotřebením, změnami teploty, UV zářením a jinými vnějšími vlivy. Je možné tyto vnější nežádoucí účinky nějakým způsobem charakterizovat, popř. jim předcházet?

Celý článek v pdf

 

nanotubeTok tekutin:
Hydrodynamika ve světě uhlíkových nanotrubic

Uhlíkové nanotrubice se v současnosti uplatňují jako zpevňující částice kompozitních materiálů, ale také jako součást teplotních, deformačních a plynových senzorů, termoelektrických článků aj. Ve spojitosti s tekutinami jsou používány ve formě membrán, např. k odsolování mořské vody. Uhlíkové nanotrubice jsou samozřejmě vodičem elektrického proudu, což lze vhodně využít k řízení (programování) permeace (prostupnosti) plynů a par membránami.

Celý článek v pdf

 

Hydrologie: 
Klimatické modely a jejich systematické chyby

Chceme-li zkoumat reakci hydrologického systému na změnu klimatických podmínek, potřebujeme k tomu odhad hodnot meteorologických veličin (srážek, teplot atd.) v budoucnu. S využitím těchto hodnot a známých zákonitostí oběhu vody v přírodě je pak možno modelovat chování celého systému.

Celý článek v pdf

 
siniceÚprava vody:
Vliv organických látek produkovaných sinicemi na úpravu vody

Pro většinu lidí v České republice je naprosto samozřejmé, že jim doma z kohoutku teče pitná voda. Mnoho z nich ale netuší, že její získání úpravou surové vody z nádrží mnohdy provází značné problémy. Například v letním období, kdy dochází ke zvýšenému rozvoji sinic a řas.

Celý článek v pdf

 

Hydrologie: 
Od deště k povodni

„Většina povodní, které se u nás objeví, je způsobena deštěm nebo táním sněhové pokrývky. Nicméně ne každá větší srážková událost musí nezbytně nutně povodeň způsobit. Významným faktorem je nasycení území vodou, které nám pomáhá určit, zda území bude či nebude na srážku reagovat vzestupem hladiny vodních toků.“

Celý článek v pdf