ROK V LESE

O lesích se často mluví jako o producentech kyslíku či jako o úložišti uhlíku. Stromy ale významně zasahují také do koloběhu vody. Zachytávají srážky, sají vodu z půdy a pak ji vypouštějí do atmosféry. Jednotlivé druhy stromů se ale mohou svou strategií hospodaření s vodou lišit, a tak prospívat v různých klimatických či půdních podmínkách.

Pojďte s námi do lesa. A jelikož jsme hydrologové, řeč bude hlavně o vodě. V průběhu jednoho roku budeme sledovat, jak se chovají smrky a buky, nejpočetnější zástupci jehličnatých a listnatých stromů v Čechách. A čím se budeme konkrétně zabývat? V průběhu roku se dozvíte, jak se mění vlhkost v půdě v různých hloubkách, kolik vody je zachyceno na listech či jehličí, kolik se jí vypaří a jak stromy ovlivňují doplňování podzemní vody.

tématický poster rok v lese

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v. v. i. > VEŘEJNOST > Zajímavosti > Rok v lese