pohled do bukového lesa

Budoucnost českých lesů

Lesy pokrývají přes 37 % rozlohy České republiky. O hydrologických poměrech lesa v souvislosti s jeho skladbou a způsobem hospodaření hovořil hydrolog Václav Šípek, který byl 10. 4. 2024 hostem Studia 6 v České televizi (v čase 6:48 – 6:58). Zdůraznil zejména odolnost buků a dubů vůči nedostatku vláhy v suchých obdobích. Začátek rozhovoru si můžete poslechnout zde.
Číst zprávu

Buky nakládají s vodou méně hospodárně než smrky

Bukové lesy v porovnání se smrkovými v horkých letních měsících více vysušují půdu. Strategii hospodaření s vodou v obou typech lesů jako předmět svého výzkumu představil v Českém rozhlase v pořadu Věda plus hydrolog Václav Šípek. K tématu byla dne 23. 11. 2023 vydána Tisková zpráva Akademie věd.    
Číst zprávu
úvodní stana článku

Zapálen pro vodu

„Více než voda samotná mě vždy zajímalo, jaké látky se v ní vyskytují, proč a jak spolu interagují, jaký mají tyto reakce průběh a jak toho lze využít při úpravě a čištění vody. Tedy přesně to, co je obsahem vědní disciplíny nazývané hydrochemie“, říká Martin Pivokonský v článku Zapálen pro vodu, který vyšel v čísle […]
Číst zprávu

Klimatická naděje – Martin Pivokonský ve Fokusu Václava Moravce

O našich možnostech adaptovat se na klimatickou změnu diskutovali 14. 11. odborníci v pořadu Fokus Václava Moravce v přímém přenosu z Národního technického muzea. Mezi šesticí pozvaných byl i ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský, který ve třetí kapitole nazvané Nová voda hovořil o kvalitě a dostatku vodních zdrojů, výskytu problematických mikropolutantů a možnostech jejich odstranění […]
Číst zprávu

Rašeliniště nezadrží vodu tak dobře jako lesní půda

Horská rašeliniště se při zadržování vody nechovají jako houba. Většina srážkové vody z nich odteče v podobě tzv. rychlé vody, které poměrně náhle zvýší hladinu ve vodních tocích. Běžná lesní půda naopak vodu propustí do větší hloubky pod povrch. Výzkum na toto téma představil v Českém rozhlase Plus v pořadu Věda plus hydrolog Lukáš Vlček. […]
Číst zprávu

Rozhovor o vědě a o vodě

V květnovém čísle časopise Vodní hospodářství vyšel v rubrice MLÁDÍ V OBORU rozhovor s laureátkou Wichterleho prémie v roce 2022 Lenkou Čermákovou a ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku Akademi věd Martinem Pivokonským, který v roce 2022 získal Akademickou prémii. Přečtěte si rozhovor o vědeckých začátcích, výzkumu, oceněních a dalším směřování obou dotazovaných.             
Číst zprávu
model úuparvny pitné vody

O mikropolutantech v povrchové vodě a možnostech recyklace odpadní vody

Redaktor Českého rozhlasu Martin Srb navštívil Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, kde se vědci zabývají znečištěním povrchové vody a úpravou na vodu pitnou. Některé jimi vyvinuté technologie jsou již využívány na úpravnách vody v České republice, např. v Kutné Hoře, nebo Světlé nad Sázavou. Průvodcem byl hydrochemik Martin Pivokonský, ředitel ústavu. Záznam reportáže z 11.11. […]
Číst zprávu

Popis průběhu optimalizace úpravy pitné vody pro posluchače ČRo Plus

V souvislosti s vydáním metodiky optimalizace úpravy pitné vody (Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook) se autoři publikace pokusili posluchačům českého rozhlasu popsat průběh testu a úskalí, která úpravu pitné vody mohou provázet. Kniha autorského kolektivu pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR pod vedením Martina Pivokonského vychází […]
Číst zprávu

Šumavský výzkum ÚH ve studentském dokumentu

Hydrologický výzkum vedený Ing. Miroslavem Tesařem na malých Šumavských povodí je prezentován ve studentském filmovém dokumentu Voda do krajiny. Autorkou je Petra Stráníková z Filmové Akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku. Film vypovídá o prováděných opatřeních vedoucích ke zadržování vody v krajině a její revitalizaci v oblaszi Šumavy. Prezentovaný výzkum ÚH je podporován v rámci Strategie AV1 […]
Číst zprávu