Výběrové řízení na místo postdoktorand/ka

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vypisuje na základě Směrnice Akademické rady AV ČR č. 7/2019 - "o Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů" VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO POSTDOKTORAND/KA v oblastech mechaniky tekutin, reologie, úpravy vody nebo hydrologie. Kandidát/ka musí mít obhájen titul Ph.D. v době kratší než dva roky od podání žádosti na mzdovou podporu (do této doby se nezapočítá doba na mateřské/rodičovské dovolené, povinná vojenská služba, pracovní neschopnost delší než 90 dní, doba péče o osobu závislou na pomoci, doba strávená na dlouhodobé zahraniční stáži - maximálně však 4 roky od obhajoby titulu Ph.D.).

K přihlášce přiložte:

  • název výzkumného tématu a rámcový pracovní program v některém z témat řešeném na ÚH AV ČR (v rozsahu max. 2 strany A4),
  • odborný životopis,
  • seznam vědeckých prací a publikací,
  • případně také souhrn dalších činností a schopností uchazeče (pedagogická, organizační činnost atd.),
  • doporučení od významného odborníka.

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:  Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
                                                                       Pod Paťankou 30/5
                                                                      166 12 Praha 6

s označením Výběrové řízení - postdoktorand do 19. 8. 2019.

Kategorie Aktuality CZ.