Výjezdní zasedání zaměstnanců ÚH proběhlo letos na Vysočině

Ve čtvrtek a v pátek 19. - 20. 9. 2019 proběhlo výjezdní zasedání zaměstnanců Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Cílem této nyní již tradiční každoroční akce je setkání všech zaměstnanců ÚH, zhodnocení úspěchů i případných neúspěchů uplynulého roku, společná diskuze a samozřejmě stmelování kolektivu 🙂

Letos byla na programu návštěva úpravny vody ve Světlé nad Sázavou. Jedná se o menší úpravnu s maximálním výkonem 25 l/s, která upravuje vodu z nádrže Kristiánka. Úpravna prošla v letech 2017-2018 rekonstrukcí, při které byly modifikovány a optimalizovány technologie úpravy vody, aby byla zaručena co nejvyšší kvalita vody, a zároveň bylo umožněno připojení dalších 6700 obyvatel. Úpravnou nás provedl ředitel našeho ústavu Martin Pivokonský, který je autorem návrhu nové technologie úpravny.

Po dobrém obědě jsme navštívili Vodní dům v Hulicích. Jedná se o zábavně vzdělávací návštěvnické středisko Evropsky významné lokality Želivka, které provozuje Český svaz ochránců přírody z Vlašimi. Vodní dům si klade za cíl pod jednou střechou shromažďovat "vše o vodě". Ačkoli je mnoho informací velmi pěkně a zajímavě prezentovaných a interaktivní exponáty mají nápad, shodli jsme se na tom, že expozice má stále značný nevyužitý potenciál, což je trochu škoda.

Po ubytování následovala podvečerní přednášková část v konferenčních prostorách hotelu. Byly prezentovány stanovené cíle, které měly být v rámci celého ústavu dosaženy, ať už se týkaly publikační činnosti, projektů, organizačních či personálních změn nebo plánovaných rekonstrukcí, a zhodnoceno jejich naplnění. 

Vzhledem k blížícímu se hodnocení ústavů AV ČR za období 2015-2019, které proběhne příští rok, jsme byli seznámeni s různými metodikami hodnocení vědy a výzkumu. Jedná se především o Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, tzv. Metodiku 17+ (RVVI), a o interní metodiku Akademie věd ČR (Analytika ASEP). Výsledky hodnocení publikační činnosti podle různých metodik se značně liší, čemuž je nutné se v budoucnu přizpůsobit.

Následovala večeře a volná zábava v hotelové restauraci.

V pátek po snídani se část skupiny vydala na prohlídku nádherného hradu Český Šternberk, který se vypíná nad řekou Sázavou. Hrad je od svého založení (r. 1241) stále ve vlastnictví rodu zakladatele a skrývá nádherné interiéry.

Myslím, že se letošní výjezdní zasedání opět velmi povedlo a domů jsme odjížděli namotivováni a plni plánů na další práci.

Kategorie Aktuality CZ.