Výjezdní zasedání v Kutné Hoře

Ve dnech 13.-14. září 2018 se se v Kutné Hoře uskutečnilo výjezdní zasedání pracovníků Ústavu pro hydrodynamiku. Jednalo se o historicky druhý ročník.

V úvodu se pracovníci zúčastnili komentované prohlídky úpravny vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře. V roce 2014-2015 došlo na úpravně vody ke kompletní výměně technologických zařízení. Na návrhu technologií se podílel doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., který díky tomu mohl podat doplňující informace. Hlavním důvodem modernizace úpravny byla celkově se zhoršující kvalita surové vody přitékající z nádrže Vrchlice (biologické oživení, huminové látky a pesticidy). 

Po obědě následovala prohlídka vodní nádrže Vrchlice, která se může, jako jediné vodní dílo v České republice, pochlubit klenbovou železobetonovou hrází. Výška hráze nad terénem činí 33,80 m. Voda z nádrže se do úpravny vody dostává gravitačně.

Součástí výjezdního zasedání bylo také seznámení s aktuálními záležitostmi na pracovišti, zhodnocení dosavadních výsledků a intezivní diskuze mezi vědeckými pracovníky různých pracovních skupin.

Následující den si všichni účastníci užili prohlídku chrámu svaté Barbory a při exkurzi do stříbrných dolů se dozvěděli spoustu zajímavých informací o těžbě a zpracování tohoto drahého kovu ve středověku.

Kategorie Aktuality CZ.