Články v impaktovaných časopisech  Konferenční příspěvky ve WoS Ostatní odborné časopisy   Ostatní konferenční příspěvky Monografie Kapitoly v monografiích Aplikované výsledky Sborníky

 

ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH / Web of Science Articles

Filip, P., Zelenková, J., Peer, P. (2021). Evaluation of an onset of electrospun beadless poly(ethylene oxide) nanofibres. Journal of Applied Polymer Science. 138(11), 50001.

Messa, G., Malin, M., Matoušek, V. (2021). Parametric study of the beta-sigma two-fluid model for simulating fully suspended slurry flow: Effect of flow conditions. Meccanica (accepted)

Lucáková, S., Brányiková, I., Kováčiková, S., Pivokonský, M. Filipenská, M., Brányik, T., Růžička, M.C. (2021). Electrocoagulation reduces harvesting costs for microalgae. Bioresource Technology. (accepted)

Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Lovecká, L. (2021). An Estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibres using rheological characterization. Polymers. (accepted)

Skalák, Z. (2021). An optimal regularity criterion for the Navier–Stokes equations proved by a blow-up argument. Nonlinear Analysis: Real World Applications. 58(April), 103207.

 

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY V DATABÁZI WOS / Conference Papers in WoS

 

 

OSTATNÍ ODBORNÉ ČASOPISY / Articles in Peer-reviewed Journals

 

 

OSTATNÍ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY / Conference Papers

 

 

MONOGRAFIE / Books

 

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH / Book Chapters

 

 

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY / Applied Results

 

 

SBORNÍKY / Conference Proceedings