Články v impaktovaných časopisech  Konferenční příspěvky ve WoS Ostatní odborné časopisy   Ostatní konferenční příspěvky Monografie Kapitoly v monografiích Aplikované výsledky Sborníky

 

ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH / Web of Science Articles

Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (202?). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. (early view)

Drechsler, J., Semerád, J., Fialová, K., Prokopová, M., Cajthaml, T., Pivokonský, M., Janda, V. (2021). Výskyt a odstraňování per- a polyflourovaných organických látek při úpravě pitné vody. Chemické listy. 115(6), 291-294.

Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (202?). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. (online first)

Filip, P., Zelenková, J., Peer, P. (2021). Evaluation of an onset of electrospun beadless poly(ethylene oxide) nanofibres. Journal of Applied Polymer Science. 138(11), 50001.

Haidl, J., Mařík, K., Moucha T., Rejl, F. J.,Valenz, L., Zedníková, M. (2021). Hydraulic characteristics of liquid–gas ejector pump with a coherent liquid jet. Chemical Engineering Research and Design, 168(April), 435-442.

Kofroňová J., Šípek V., Hnilica J., Vlček L., Tesař M. (2021). Canopy interception estimates in a Norway spruce forest and their importance for the hydrological modelling. Hydrological Sciences Journal. (online fisrt)

Kracík, T., Moucha, T., Petříček, R. (2021). Power consumption prediction in a viscous liquid in mechanically agitated gas-liquid reactors. Chemical Engineering & Technology. 44(3), 565-569.

Kracík, T., Moucha, T., Petříček, R., Tamaškovičová, D. (2021). Mass transfer prediction in a mechanically stirred gas-liquid reactor containing solid particles. Chemical Engineering & Technology. 44(4), 752-760.

Lendzioch, T., Langhammer, J., Vlček, L., Minařík, R. (2021). Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning. Remote Sensing, 13(5), 907.

Lucáková, S., Brányiková, I., Kováčiková, S., Pivokonský, M. Filipenská, M., Brányik, T., Růžička, M. C. (2021). Electrocoagulation reduces harvesting costs for microalgae. Bioresource Technology, 323(March), 124606.

Messa, G., Malin, M., Matoušek, V. (2021). Parametric study of the beta-sigma two-fluid model for simulating fully suspended slurry flow: Effect of flow conditions. Meccanica. 56(5), 1047-1077.

Oulehle, F., Goodale, Ch. L., Evans, Ch. D., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., Navrátil, T., Tesař, M., Ač, A., Urban, O., Tahovská, K. (2021). Dissolved and gaseous nitrogen losses in forests controlled by soil nutrient stoichiometry. Environmental Research Letters. 16(6), 064025.

Oulehle, F., Fischer, M., Hruška, J., Chuman, T., Krám, P., Navrátil, T., Tesař, M., Trnka, M. (2021). The GEOMON network of Czech catchments provides long‐term insights into altered forest biogeochemistry: From acid atmospheric deposition to climate change. Hydrological Processes. 35(5), e14204.

Pacheco, N., Roubalová, R., Dvořák J., Benada, O., Pinkas, D., Kofroňová, O., Semerád, J., Pivokonský, M., Cajthaml, T., Bilej, M., Procházková, P. (2021). Understanding the toxicity mechanism of CuO nanoparticles: the intracellular view of exposed earthworm cells. Environmental Science: Nano. (online first)

Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Lovecká, L. (2021). An Estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibres using rheological characterization. Polymers. 13(2), 265.

Poyatos, R., et al. (2021). Global transpiration data from sap flow measurements: the SAPFLUXNET database. Earth System Science Data. 13(6), 2607–2649.

Semerád, J., Ševců, A., Nguyen Nhung, H.A., Hrabák, P., Špánek, R., Bobčíková, K., Pospíšková, K., Filip, J., Medřík, I., Kašlík, J., Šafařík, I., Filipová, A., Nosek, J., Pivokonský, M., Cajthaml, T. (2021). Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms. Chemosphere. 281(October), 130915.

Skalák, Z. (2021). An optimal regularity criterion for the Navier–Stokes equations proved by a blow-up argument. Nonlinear Analysis: Real World Applications. 58(April), 103207.

Skalák, Z. (2021). Locally Space-Time Anisotropic Regularity Criteria for the Navier–Stokes Equations in Terms of Two Vorticity Components. Journal of Mathematical Fluid Mechanics. 23(2), 41.

Slobodian, P., Říha, P., Olejník R., Matyáš, J., Slobodian, R. (2021). Microstrip resonant sensor for differentiation of components in vapor mixtures. Sensors. 21(1), 298.

Slobodian, P., Ŕíha, P., Olejník, R., Matyáš, J. (2021). Strengthening Mechanism of Electrothermal Actuation in the Epoxy Composite with an Embedded Carbon Nanotube Nanopaper. Nanomaterials. 11(6), 1529.

Šípek, V., Jeníček, M., Hnilica, J., Zelíková, N. (2021). Catchment storage and its influence on summer low flows in central European mountainous catchments. Water Management Resources. (online first)

Šrédlová, K., Šilhavecká, S., Linhartová, L, Semerád, J., Michalíková, K., Pivokonský, M., Cajthaml, T. (2021). The sensitivity of multiple ecotoxicological assays for evaluating Microcystis aeruginosa cellular algal organic matter and contribution of cyanotoxins to the toxicity. Toxicon. 195(May), 69-77.

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2021). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. 593(February), 125633.

 

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY V DATABÁZI WOS / Conference Papers in WoS

Kolář, V., Šístek, J. (2021). On the local axisymmetry of a vortex. In: Venkatakrishnan, L., Majumdar, S., Subramanian, G., Bhat, G., Dasgupta, R., Arakeri, J., eds. Lecture Notes in Mechanical Engineering: Proceedings of 16th Asian Congress of Fluid Mechanics, 13-17, 2019, Bengaluru. Singapore: Springer, 175-183.

 

OSTATNÍ ODBORNÉ ČASOPISY / Articles in Peer-reviewed Journals

Svitavská, K., Havlík, V., Hodaň, V., Matoušek, V. (2021). Predikce hydraulického sklonu při proudění čistírenských kalů v potrubí. Vodní hospodářství. 2021(5), 6-9.

 

OSTATNÍ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY / Conference Papers

Fialová, K., Čermáková, L., Kopecká, I., Pivokonský, M. (2021). Removal of cyanobacterial amino acids from water by activated carbon: Effect of temperature. In: Water research and innovations in digital era. Book of abstracts, online. Riga: Riga Technical University, 86-87.

Jeníček, M., Hnilica, J., Nedělčev, O., Šípek, V. (2021). Future changes in snow and its influence on seasonal runoff and low flows in Czechia. In: EGU General Assembly, April 19-30, 2021, online. European Geosciences Union, 21-80.

Lendzioch, T., Langhammer, J., Vlček, L., Minařík, R. (2021). Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning. In: EGU General Assembly, April 19-30, 2021, online. European Geosciences Union, 21-6687.

Peer, P., Sedláček, T., Filip, P. (2021). Correlation between rheology and morphology of electrospun recycled poly(vinyl butyral) fibres. In: Proceedings of the 5th International Conference on Natural Fibers - Materials of the Future, May 17-19, online. Portugal: Sciencentris, 39-40.

Prokopová, M., Novotná, K., Pivokonská, L., Pivokonský, M., (2021). Ozonation and coagulation of non-proteinaceous algal organic matter. In: Water research and innovations in digital era. Book of abstracts, online. Riga: Riga Technical University, 94-95.

 

MONOGRAFIE / Books

 

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH / Book Chapters

Hausnerová, B., Filip, P. (2021). Processability of High Metal and Ceramic Concentration Compounds. In: Brabazon, D. ed. Encyclopedia of Materials: Composites. Amsterdam: Elsevier, 855-872.

 

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY / Applied Results

Matoušek, V., Kesely, M., Svoboda, L., Mildner, M., Havlík, V., Svitavská, K. (2021). KalKal - Kalový kalkulátor. (software)

Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Pleva, P. (2021). Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody. (Fuknční vzorek)

Pivokonský, M., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Sochorová, H., Haidl, J. (2021). Chemicko-technologický audit ÚV Tlumačov - posouzení technologie tvorby a separace suspenze. (Souhrnná výzkumná zpráva)

Tesař, M., Hošek, J., Vlček, L., Kebrle, D., Hnilicová, S., Kofroňová, J. (2021). Gravitační etážový odběrák půdní vody. (Užitný vzor č. 35219)

Tesař, M., Hošek, J., Vlček, L., Kebrle, D., Hnilicová, S., Kofroňová, J. (2021). Pasivní odběrák kapalných usazených srážek. (Užitný vzor č. 35208)

Tesař, M., Hošek, J., Vlček, L., Kebrle, D., Hnilicová, S., Kofroňová, J. (2021). Pasivní odběrák pevných usazených srážek. (Užitný vzor č. 35226)

Tesař, M., Hošek, J., Vlček, L., Kebrle, D., Hnilicová, S., Kofroňová, J. (2021). Srážkoměr pro kvantifikaci kapalných usazených srážek z větrem hnané mlhy a nízké oblačnosti. (Užitný vzor č. 35227)

Vlček, L., Hošek, J.,Tesař, M., Kebrle, D., Hnilicová, S., Kofroňová, J. (2021). Odběrák povrchové a podzemní vody. (Užitný vzor č. 35220)

 

SBORNÍKY / Conference Proceedings