Články v impaktovaných časopisech  Konferenční příspěvky ve WoS Ostatní odborné časopisy   Ostatní konferenční příspěvky Monografie Kapitoly v monografiích Aplikované výsledky Sborníky

 

ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH / Web of Science Articles

Frouz, J., Novotná, K., Čermáková, L., Pivokonský, M. (2020). Soil fauna reduce soil respiration by supporting N leaching from litter. Applied Soil Ecology. 153(September), 103585.

Kracík, T., Moucha, T., Petříček, R. (2020). Gas-Liquid Contactors' Aeration Capacities When Agitated by Rushton Turbines of Various Diameters. ACS Omega, 5(10), 5072-5077.

Kracík, T., Petříček, R., Moucha, T. (2020). Mass transfer in coalescent batch fermenters with mechanical agitation. Chemical Engineering Research and Design. (in press)

Messa, G. V., Matoušek, V. (2020). Analysis and discussion of two fluid modelling of pipe flow of fully suspended slurry. Powder Technology. 360(January), 747-768.

Namlyeyeva, Y., Skalák Z. (2020). The optimal regularity criterion for the Navier-Stokes equations in terms of one directional derivative of the velocity. ZAMM-Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 100(1), e201800114.

Potočár, T., Leite L.S., Daniel, L.A., Pivokonský, M., Matoulková, D., Brányik, T. (2020). Cooking oil-surfactant emulsion in water for harvesting Chlorella vulgaris by sedimentation or flotation. Bioresource Technology. 311(September), 123508. (online fisrt)

Potočár, T., Pereira, J. A. V., Brányiková, I., Barešová, M., Pivokonský, M., Brányik, T. (2019). Alkaline flocculation of Microcystis aeruginosa induced by calcium and magnesium precipitates. Journal of Applied Phycology. 32(February), 329-337

Slobodian, P., Říha, P., Kondo, H., Cvelbar, U., Olejník, R., Matyáš, J., Sekine, M., Hori, M. (2020). Transparent elongation and compressive strain sensors based on aligned carbon nanowalls embedded in polyurethane. Sensors and Actuators, A: Physical. 306(May), 111946.

Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Hnilicová, S., Tesař, M. (2020). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia). Journal of Hydrology. 582(March), 124285.

Šulc, R., Ditl, P., Jašíková, D., Kotek, M., Kopecký, V., Kysela, B. (2020). The minimum recording time for PIV measurements in a vessel agitated by a high-shear tooth impeller. Fluid Dynamics. 55(2), 231-240.

Vlasák, P., Matoušek, V., Chára, Z., Krupička, J., Konfršt, J., Kesely, M. (2020). Concentration distribution and deposition limit of medium-coarse sand-water slurry in inclined pipe. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 68(1), 83-91.

 

 

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY V DATABÁZI WOS / Conference Papers in WoS

 

 

OSTATNÍ ODBORNÉ ČASOPISY / Articles in Peer-reviewed Journals

 

 

OSTATNÍ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY / Conference Papers

 

 

MONOGRAFIE / Books

 

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH / Book Chapters

Semerad, J., Pivokonský, M., Cajthaml, T. (2020). Nano-Bioremediation: Nanosclae Zero-Valent Iron for inorganic and organic contamination. In: J. Filip, T. Cajthaml, P. Najmanová, M. Černík, R. Zbořil, eds. Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment. Applied Environmental Science and Engineering for a Sustainable Future. Cham: Springer. Chapter 20, pp. 425-433.

 

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY / Applied Results

Matoušek, V., Kesely, M., Svoboda, L., Mildner, M., Havlík, V.,  Svitavská, K. (2020). Laboratorní zařízení pro komplexní určování charakteristik potrubí a čerpadla při dopravě kalů (funkční vzorek)

 

SBORNÍKY / Conference Proceedings