Články v impaktovaných časopisech  Konferenční příspěvky ve WoS Ostatní odborné časopisy   Ostatní konferenční příspěvky Monografie Kapitoly v monografiích Aplikované výsledky Sborníky

 

ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH / Web of Science Articles

Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (202?). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. (early view)

Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (202?). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. (online first)

Filip, P., Zelenková, J., Peer, P. (2021). Evaluation of an onset of electrospun beadless poly(ethylene oxide) nanofibres. Journal of Applied Polymer Science. 138(11), 50001.

Haidl, J., Mařík, K., Moucha T., Rejl, F. J.,Valenz, L., Zedníková, M. (2021). Hydraulic characteristics of liquid–gas ejector pump with a coherent liquid jet. Chemical Engineering Research and Design, 168(April), 435-442.

Lendzioch, T., Langhammer, J., Vlček, L., Minařík, R. (2021). Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning. Remote Sensing, 13(5), 907.

Messa, G., Malin, M., Matoušek, V. (2021). Parametric study of the beta-sigma two-fluid model for simulating fully suspended slurry flow: Effect of flow conditions. Meccanica. 56(5), 1047-1077.

Kracík, T., Moucha, T., Petříček, R. (2021). Power consumption prediction in a viscous liquid in mechanically agitated gas-liquid reactors. Chemical Engineering & Technology. 44(3). (early access)

Kofroňová J., Šípek V., Hnilica J., Vlček L., Tesař M. (2021). Canopy interception estimates in a Norway spruce forest and their importance for the hydrological modelling. Hydrological Sciences Journal. (accepted)

Lucáková, S., Brányiková, I., Kováčiková, S., Pivokonský, M. Filipenská, M., Brányik, T., Růžička, M. C. (2021). Electrocoagulation reduces harvesting costs for microalgae. Bioresource Technology. (accepted)

Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Lovecká, L. (2021). An Estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibres using rheological characterization. Polymers. 13(2), 265.

Skalák, Z. (2021). An optimal regularity criterion for the Navier–Stokes equations proved by a blow-up argument. Nonlinear Analysis: Real World Applications. 58(April), 103207.

Skalák, Z. (2021). Locally Space-Time Anisotropic Regularity Criteria for the Navier–Stokes Equations in Terms of Two Vorticity Components. Journal of Mathematical Fluid Mechanics. 23(2), 41.

Slobodian, P., Říha, P., Olejník R., Matyáš, J., Slobodian, R. (2021). Microstrip resonant sensor for differentiation of components in vapor mixtures. Sensors. 21(1), 298.

Šrédlová, K., Šilhavecká, S., Linhartová, L, Semerád, J., Michalíková, K., Pivokonský, M., Cajthaml, T. (2021). The sensitivity of multiple ecotoxicological assays for evaluating Microcystis aeruginosa cellular algal organic matter and contribution of cyanotoxins to the toxicity. Toxicon. 195(May), 69-77.

Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2021). Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslopes. Journal of Hydrology. 593(February), 125633.

 

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY V DATABÁZI WOS / Conference Papers in WoS

 

 

OSTATNÍ ODBORNÉ ČASOPISY / Articles in Peer-reviewed Journals

 

 

OSTATNÍ KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY / Conference Papers

 

 

MONOGRAFIE / Books

 

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH / Book Chapters

Hausnerová, B., Filip, P. (202?). Processability of High Metal and Ceramic Concentration Compounds. In: Encyclopedia of Materials: Composites. Elsevier. (accepted)

 

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY / Applied Results

Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Pleva, P. (2021). Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody. (Fuknční vzorek)

 

SBORNÍKY / Conference Proceedings