Schéma laboratorní přípravy nanovlákenné vrstvyV procesu elektrostatického zvlákňování jsou nanovlákna tvořena prostřednictvím elektricky nabitých vazkoelastických jetů (paprsků) z polymerních roztoků či tavenin. Schématicky lze zařízení pro elektrostatické zvlákňování popsat následovně: pipeta obsahující polymerní roztok, dvě elektrody, vysokonapěťový zdroj (desítky kV), uzemněná sběrnice. Vysoké napětí způsobuje tvorbu vazkoelastických jetů (paprsků), pomocí nichž je polymerní materiál přemísťován směrem k uzemněné sběrnici. Během tohoto přesunu se odpařuje použité rozpouštědlo a na sběrnici teoreticky dopadá pouze čistý polymer ve tvaru nanovláken.

Výzkumné aktivity


 Nanovlákna zobrazená pomocí skenovacího elektronového mikroskopu