Polymerní kompozity s karbonovými nanotrubicemi mají potenciál stát se široce používanými materiály budoucnosti a tak studium jejich vlastností umožní specifikovat optimální meze a obory jejich užití.

Nanočástice se začínají uplatňovat jako nosiče malého množství léčiv transportovaného krevním systémem do určitých míst tkání. Biokompatibilita nanočástic je studována z hlediska jejich interakce a poškození červených a bílých krvinek a vlivu na tok krve a reologické vlastnosti krve.

Výzkumné aktivity


  • Ve spolupráci s Centrem polymerních materiálů Univerzity T. Bati ve Zlíně je studována citlivost polymerních kompozitů s mřížkou z karbonových nanotrubic na chemické páry a termoelektrické vlastnosti. Dále jsou prováděny studie průchodů par kompozity s karbonovými nanotrubicemi řízenými elektrickým napětím.

Speciálně navržená a patentovaná elektrovodivá nano-porézní polymerní membrána pro elektricky řízené permeace plynů a chemických par (Patent CZ201000506-A3) Spoluautorství s Centrem polymerních systému Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Řez membránou

Povrch membrány tvořený propletenými uhlíkovými nanotrubicemi. Střední velikost pórů 24 nm.