Hydroekologický monitoring, jeho vyhodnocování a využití pro studium hydrologických procesů (evapotranspirace, intercepce, usazené srážky, systém včasného varování před bleskovými povodněmi)

Kategorie .