Numerické modelování v mechanice tekutin a více-fázových soustav

Kategorie .