Vlastnosti a permeace par polymerními kompozity s uhlíkovými nanotrubicemi a biokompatabilita polymerních nanočástic

Kategorie .