Analýza turbulentního proudění


Analýza přechodového a turbulentního proudění se zaměřuje na vírový charakter těchto proudění, zejména na metody identifikace vírových struktur. V oblasti identifikace vírů se zabývá problematikou zkreslení identifikačních metod smykem, jejich aplikovatelností pro stlačitelné proudění, citlivostí identifikačních metod na osové napínání vírových struktur, a dalšími faktory. Výzkum je založen především na analýze tenzoru rychlostního gradientu, vhodných dekompozičních metodách v okolí bodu, včetně hledání adekvátní kinematické interpretace.

Výzkumné aktivity

  • Vírové struktury a jejich identifikace
  • Smyková proudění (zejména tryskové proudy a úplavy)
  • Analýza proudových polí (dekompoziční metody v okolí bodu)