Experimentální metody v mechanice tekutin


hranolyS rozvojem nových technik a technologií rostou možnosti experimentálního výzkumu o řadu neinvazivních metod a metod umožňujících poznání struktury proudu a lokálních hodnot, zejména vektoru rychlosti a hustoty prostředí. Experimentální metody se vyvinuly v samostatnou oblast poznání a je nutno jim věnovat odpovídající pozornost.

Výzkumné aktivity

michadlo
  • Optoelektronické metody - Laserovská Dopplerovská Anemometrie (LDA, PDA).
  • Vizualizační metody měření rychlosti (Particle Image Velocimetry – PIV, Paticle tracking - PT).
  • Měření rychlosti ultrazvukem (UVP).
  • Radiometrické metody měření lokální koncentrace (gamma-ray absorpční metody, tomografie).