Proudění a procesy míchání tekutých soustav v míchaných nádobách a reaktorech


michadlo_mereniV chemickém průmyslu a procesním inženýrství představuje míchání více než šedesát procent technologických procesů. V reaktorech a míchaných nádobách značných rozměrů je pomocí vhodného míchadla zpracováváno velké množství hmoty například v chemickém a těžebním průmyslu nebo při úpravě a čištění vody, atp. Rozvoj nových technologií přináší požadavky na vyšší kvalitu výsledného produktu a nižší náklady na jeho zpracovávání, na základě poznání proudového pole v reaktoru je možno vyvíjet účinnější postupy míchání. K tomu slouží nejen empirická data, ale stále více i pomocí experimentů kalibrované a verifikované numerické modely, umožňující simulaci proudění v reaktorech.

Výzkumné aktivity

michani_cfd
  • Měření proudového pole v míchaných nádobách pomocí Laser-Dopplerovské Anemometrie.
  • Měření čerpacích charakteristik nových typů míchadel.
  • Modelování vícefázového proudění v míchaných reaktorech.