Vlastnosti a permeace par polymerními kompozity s uhlíkovými nanotrubicemi a biokompatabilita polymerních nanočástic


Polymerní kompozity s karbonovými nanotrubicemi mají potenciál stát se široce používanými materiály budoucnosti a tak studium jejich vlastností umožní specifikovat optimální meze a obory jejich užití.

Nanočástice se začínají uplatňovat jako nosiče malého množství léčiv transportovaného krevním systémem do určitých míst tkání. Biokompatibilita nanočástic je studována z hlediska jejich interakce a poškození červených a bílých krvinek a vlivu na tok krve a reologické vlastnosti krve.

Výzkumné aktivity

          Speciálně navržená a patentovaná elektrovodivá nano-porézní polymerní membrána pro elektricky řízené permeace plynů a chemických par (Patent CZ201000506-A3) Spoluautorství s Centrem polymerních systému Univerzity T. Bati ve Zlíně.    Řez membránou    Povrch membrány tvořený propletenými uhlíkovými nanotrubicemi. Střední velikost pórů 24 nm.