Zahájení hydrologického monitoringu v zemědělské krajině Polabí

Na základě smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena mezi Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a obcí Velký Osek, byl zahájen monitoring vodní bilance v oblasti středního Polabí. Ve spojitosti s nárůstem teploty vzduchu zde v posledních letech dochází ke snižování zásob vody v půdě a zároveň narůstá spotřeba vody vegetací. Oblast Polabí je vzhledem k častému zastoupení písčitých půd jedním z nejohroženějších území ze strany půdního sucha a výsledky projektu tak přispějí k řešení problémů s nedostatkem vodních zdrojů.

V rámci první etapy výzkumu byla nainstalována standardní meteorologická stanice v PR Tonice-Bezedná, která bude sloužit pro sledování základních meteorologických veličin jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru, sluneční radiace apod. Stanice je zároveň vybavena čidly pro sledování půdní vlhkosti, aby mohla být stanovena vodní bilance celého půdního profilu v této zemědělské oblasti. Z důvodu sledování celoročního množství srážek byl dále přímo v obci naistalován i vyhřívaný srážkoměr, který umožňuje měření jak kapalných, tak pevných (sněhových) srážek. V dohledné době bude měřicí síť doplněna ještě o stanici na lokalitě V mokřinách, kde bude sledována spotřeba vody stromovým patrem v prosychajícím borovicovém lese. Dále byla v obci Velký Osek zřízena hladinoměrná stanice na páteřním toku celého povodí – Bačovce, určená pro kontinuální monitoring vodního stavu.

Kategorie Aktuality CZ, Hlavní baner.